Římskokatolická farnost Bánov

Pouť Suchá Loz - Tetín - Tours 2021


Pěší putování ke sv. Ludmile

V letošním roce si připomínáme 1100 let od úmrtí sv. Ludmily. V této souvislosti mne velmi lákala pouť na Tetín, kde sv. Ludmila zemřela. Protože ale žijeme v době „covidové“, asi to letos nebude možné. Přesto bych vás rád pozval na jakési „virtuální společné putování“ ze Suché Loze až na Tetín ve středních Čechách. Probíhalo by od 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek) do 11. dubna 2021 (neděle Božího milosrdenství). Do putování se může zapojit každý (jednotlivec, dvojice, skupina, případně rodina), kdo v uvedené době půjde na nějakou vycházku / výšlap. Počet kilometrů, který ujde (ujdou) nahlásíte co nejdříve na mailovou adresu eva.gaz78@gmail.com.

Můžete také poslat fotku z výšlapu. Protože se jedná o pouť, měli byste se během cesty aspoň kratičce pomodlit, nebo něco zazpívat 

Cesta z Loze na Tetín je cca 400 km. Pokud to zvládneme, můžeme putovat dál do německého Řezna (Regensburg – cca 620 km), které je spojené s křtem 14 českých knížat v roce 845. Případně se dá pokračovat až do Tours ve Francii (hrob sv. Martina, asi 1.600 km). Podrobnosti o tomto putování budou na webu farnosti, včetně údaje, kolik jsme společně našlapali kilometrů a kde se tedy naše „výprava“ v tuto chvíli nachází.  

 

Plánovaná trasa

 • Suchá Loz – start. Jedna z nejhezčích obcí na Moravě s kostelem sv. Ludmily  (0 km)
 • Velehrad – poutní místo spojené s úctou k sv. Cyrilu a Metodějovi (33,1 km)
 • Hradisko sv. Klimenta – lokalita spojená s cyrilometodějskou tradicí. (49,4 km)
 • Křtiny – poutní místo v Moravského krasu. (98,6 km)
 • Křižanov – rodiště sv. Zdislavy z Lemberka. (154,4 km)
 • Slavkovice – poutní kostel Božího Milosrdenství. (177,3 km)
 • Číhošť – poslední působiště a hrob mučedníka komunismu P. Josefa Toufara, kandidáta blahořečení. (239,3 km)
 • Sázava – městečko s klášterem, který založil r. 1032 sv. Prokop (283,4 km)
 • Stará Boleslav - součást Brandýsa nad Labem, místo, kde byl zabit sv. Václav (331,3 km)
 • Levý Hradec – původní sídlo přemyslovského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. (360,1 km)
 • Tetín – poutní místo spojené s pobytem a úmrtím sv. Ludmily r. 921. Byl zde postaven jeden z prvních kostelů v Čechách. (398,8 km)

Na Tetín jsem došli po deseti dnech cesty a pouť měla být 11. 4. 2021 ukončena, ale budeme pokračovat dál (původně plánovaná II. etapa). Cílem nyní bude bavorské Řezno a snad doputujeme i do Tours.

II. etapa - Řezno 

 • Svatá Hora – známe poutní místo (434,2 km)
 • Rožmitál pod Třemšínem – městečko ve Středních Čechách, kde působil Jan Jakub Ryba (450,2 km)
 • Nepomuk – rodiště sv. Jana Nepomuckého (477,6 km)
 • Klatovy – (503,7 km)
 • Všeruby – hraniční přechod (529,6 km)
 • Furth im Wald – město v Německu (545,1 km)
 • Schorndorf – (571,8 km)
 • Brennberg – (594,8 km)
 • Řezno (Regensburg) – sídlo biskupství odkud byly jeden čas spravovány české země. Roku 845 zde bylo pokřtěno 14 českých knížat… (620,8 km)

Díky drtivému závěru se nám dnes večer (10. 4. 2021) podařilo dojít do Řezna v Bavorsku a směřujeme dál do Francie.

III. etapa - Tours

 • Weißenburg (720 km)
 • Wittelshofen (760 km)
 • Dinkelsbűhl (772 km)
 • Gaildorf (820)
 • Murrhardt (835 km)
 • Rastatt (950 km – hranice SRN – Francie)
 • Haguenau (986 km – Francie)
 • Nancy (1120 km – Francie)
 • Saint Dizier (1215 – Francie)
 • Orléans (1480 km – Francie)
 • Blois (1536 km – Francie)
 • Tours – město spojené s působením sv. Martina (1.593 km)

Po téměř 1.600 km cesty jsme 11. 5. doputovali do francouzského Tours. Pouť začala 1. dubna a trvala 41 dnů, což je průměr cca 40 km za den. Dva poutníci přispěli na společnou cestu každý více než 200 kilometry a další dva přispěli každý přes 100 km. Ale velké poděkování všem, kteří se zapojili třeba jen pár kilometry i těm, kteří nás povzbuzovali. 

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek