Římskokatolická farnost Bánov

Adopce na dálku

Dne 23.2. 1998 se rozhodl tehdejší správce farnosti P. Václav Vrba podpořit projekt, který pomáhá při studiu dětem v Indii. Jako první dítě byl takto přijat Santosh Annappa Deshbandari. V roce 1999 byly adoptovány děti také pro Suchou Loz a Bystřici pod Lopeníkem a podpora se rozšířila na Haiti. Od té doby obce naší farnosti podpořili několik dětí na jejich cestě za vzděláním.

NYNÍ TEDY POMÁHÁME:

Inose Beaubrun (Bánov) Narozena 2006. Nežije se svou rodinou, o níž není nic známo. Bydlí ve vesnici Baie-de-Henne na severozápadu Haiti. Chtěla by se stát učitelkou, má ráda hudbu a tanec a také ráda hraje fotbal. Je drobné postavy, je hodná a zdvořilá. Ve škole je aktivní, baví ji francouzština. Podpora probíhá od ledna 2016 skrze projekt Adopce na dálku, který řídí Arcidiecézní charita Olomouc. Částka, kterou ročně posíláme činí 6.500 Kč.

Smak Ledjy Madeus (Suchá Loz). Narozen 2016. Žije s rodinou ve vesnici Baie de Henne na severozápadě Haiti. Rodina vlastní dům a malou zahradu, kde si pěstují plodiny na vlastní obživu. Otec je rolník, matka je drobná obchodnice. Rodinu ještě tvoří sestry: Shadaika, Louvika, Antalméne, Martine a Rosefuerdie a bratři: Rodensly a Peterly Aura. Madeus je tichý, poslušný a zdvořilý chlapec. Baví jej hudba a sport, oblíbeným předmětem je kreolština (místní jazyk). Podpora probíhá od prosince 2020 skrze projekt Adopce na dálku, který řídí Arcidiecézní charita Olomouc. Částka, kterou ročně posíláme činí 6.500 Kč.

Ermila Paulu Tellis (Bystřice – od prosince 2021). Narozena 2013. Žije s rodiči a mladší sestrou v Mirjan, oblast Karnatáka na jihozápadě Indie. Otec pracuje jako pomocník u zedníka, matka je v domácnosti. Ráda tančí, zpívá a běhá, oblíbeným předmětem je kannadština (úřední jazyk v Indickém státě Karnatáka). Chtěla by se stát učitelkou. Podpora probíhá skrze projekt Adopce na dálku, který řídí Arcidiecézní charita Praha. Částka, kterou ročně posíláme činí 4900,- Kč.

Potřebné prostředky získáváme od dárců jednotlivých obcí a v době adventní je v kostele pokladnička určena pro tyto děti. Jinak můžete přispět kdykoliv na faře v Bánově.

V MINULOSTI JSME MMO JINÉ PODPOROVALI:

Vineeth Kumar Madri (Bystříce pod Lopeníkem). V létě 2020 dokončil školu, podpora byla tedy ukončena. Walline Dśouza (Bystřice pod Lopeníkem). V roce 2021 se rodina přestěhovala, podpora byla tedy ukončena. 

John Wesley Alcius (Suchá Loz). V roce 2020 se rodina z důvodu pandemie coronaviru přestěhovala do oblasti mimo působení Arcidiecézní Charity Olomouc a John Wesley Alcius proto přestal chodit do školy. Adopce tedy byla ukončena.

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek