Římskokatolická farnost Bánov

Farní kostel sv. Martina v Bánově

Nejstarší písemnou zmínku o Bánově nalezneme v Kosmově kronice české, týká se roku 1091.

V roce 1481 je v Bánově doložena fara. Existoval zde tedy středověký gotický chrám. Ten byl v letech 1691 – 1699 radikálně barokně přestavěn. Přestavbu provedl stavební mistr Antonio Riva, který příšel spolu s architektem Enricem Zuccallim do služeb hraběte Dominika Ondřeje Kounice, jemuž Bánov do roku 1689 patřil.  Za autora výchozího projektu barokní přestavby kostela se považuje další významný umělec, který také působil v Kounicových službách, italstký architekt Domenico Martinelli.

Olomoucký biskup Jakub Ernest z Lichtensteina posvětil bánovský kostel a jeho oltáře 17. července 1743 a do oltářů vložil ostatky svatých. Hlavní oltář pochází z roku 1744. Oltářní obraz sv. Martina, biskupa je od akademického malíře Josefa Zeleného z roku 1864. V nástavci oltáře je oválný obraz sv. Jana Křtitele.

Roku 1786 prováděl některé stavební úpravy kostela zednický mistr Pavel Malenovský: zpevnil klenby, hudební kruchta nahrazena novou, zmenšen hlavní vstup a zazděny boční otvory. Později, až v 19. století byly přizděny opěrné pilíře.

Varhany zhotovila firma Bratři Riegrové z Krnova v roce 1947. Mají 20 rejstříků.

V letech 1956 – 1958 bylo provedeno stahování zdí a klenby a zpevnění základů, stanová střecha na věži kostela byla nahrazena cibulovou.

Návrh na úpravu liturgického prostoru podle pokynů 2. vatikánského koncilu vytvořil ing. Arch. Tomáš Černoušek z Olomouce. Nový obětní sůtl byl posvěcen 9. 11. 1980.

Rozměry kostela: délka 42 m, šířka 20 m, výška v kopuli 16 m, výška střechy 18 m, výška věže 21 m (zdivo), celková výška věže včetně kříže 37,5 m.

ZVONY NA VĚŽI KOSTELA SV. MARTINA

Sv. Martin (velký) od Zvonařství Dytrychová Brodek u Přerova (1970)

Panna Maria Pomocnice křesťanů (střední) od Zvonařství Dytrychová Brodek u Přerova (1970)

Starobylý zvon (střední) z roku 1498 (nepoužívá se).

Sv. Michael (malý, umíráček) od olomouckého zvonaře W. Strauba z roku 1820.

 

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek