Římskokatolická farnost Bánov

KNĚŽÍ Z FARNOSTI BÁNOV

P. Martin Talaja

Narozen v Bánově 1786, vysvěcen na kněze 1810, byl lokálním kaplanem na Hutisku (1823 - 1834) a farářem v Náměšti na Hané (1834 - 1854). Spisovatel a činitel národního obrození na Moravě. Zemřel 31. října 1854 v Náměšti na Hané.

 

P. Josef Večerek

Narozen v Suché Lozi 1826, vysvěcen na kněze 1850. Působil mimo jiné na Hovězí (1858 - 1866) a na Horní Bečvě (1866 - 1885). Zemřel ve výslužbě 29. prosince 1896 v Putzleinsdorf v linecké diecézi v Rakousku.

 

P. František Borák

Narozen 25. 11. 1910 v Bánově, pocházel z č.p. 119. Kněžské svěcení přijal 5. července 1935 v Olomouci, primici slavil 7. července 1935 v Bánově. Působil jako kaplan ve Slatinicích a Valašských Kloboukách (1939 - 1946). Dále jako administrátor na Zlámance u Kroměříže (1946 - 1950), poté byl zatčen a internován nejprve na Želivě a později v Hájku u Prahy. Od roku 1953 působil v královéhradecké diecézi v Cerekvici, Hořičkách u České Skalice a Mlázovicích. Mezi lety 1962 - 1964 byl bez státního souhlasu a nemohl veřejně vykonávat kněžskou službu. Posledním kněžským působištěm byly Radslavice u Přerova, kam nastoupil v roce 1964. Zemřel 25. 7. 1975 a je pohřben v Bánově.

 

P. Ludvík Matucha

Narozen 31. 10. 1910 v Bystřici pod Lopeníkem, kněžské svěcení přijal 5. července 1936 v Olomouci, primici slavil 12. července 1936 v Bánově. Působil nejprve jako kaplan v Píšti a pak ve Spálově (1936 - 1937). Poté nastoupil jako administrátor do Moravských Prus, ale protože onemocněl na TBC, léčil se v sanatoriu v Jevíčku (1937 - 1938). Následně byl kaplanem v Těšnovicích u Kroměříže (1939 - 1943). Krátce byl administrátorem v Rymicích u Holešova (1943 - 1944) a ve Zděchově (1944 - 1947). Poté působil v Tlumačově (1947 - 1949), Nezdenicích (1949–1959), v Ježově (1959 - 1965) a ve Vacenovicích (1965–1975). Odtud odešel na důchod do Uherského Brodu. Během odpočinku podle svých možností vypomáhal v celém děkanátě. Zemřel 14. prosince 1988, pohřben je v Bystřici pod Lopeníkem

 

P. Ferdinand Střelec

Narozen 17. 2. 1916 v Bystřici pod Lopeníkem. Kněžské svěcení přijal 1. 7. 1942 v Olomouci. Působil mimo jiné v Moravském Písku (1952–1956) a v Mistříně (1956–1978). V prosinci 1977 onemocněl, zemřel 16. 3. 1978. Pohřeb byl 21. 3. 1978 v Bánově, s uložením do hrobu v Bystřici pod Lopeníkem.  

 

P. Rudolf Remigius Janča OFM

Narozen 14. 10. 1919 Guntramsdorf v Dolním Rakousku. Když mu byly tři roky, vrátila se rodina do Bánova, odkud pocházela. V osmnácti letech odešel k františkánům. Po studiu na Teologické fakultě v Praze a věčných slibech, přijal 29. 6. 1944 v Praze kněžské svěcení. Primici slavil 2. července 1944 v Bánově. Působil zpočátku v Plzni a v Uherském Hradišti. Jako jeden z mála řeholníků unikl při „Akci K“ v noci z 13. na 14. dubna 1950 zatčení. Skrýval se nejprve v nemocnici sester boromejek v Praze Pod Petřínem a později v Charitním domě sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Úkryt byl bohužel prozrazen a 10. září 1952 byl otec Janča zatčen. Strávil 8 let v komunistickém vězení, z toho 1 rok na samotce. Po částečném uvolnění politických poměrů v roce 1960 byl propuštěn a pracoval v dělnických profesích. Do duchovní správy nastoupil v roce 1967, nejprve jako kaplan do Uherského Brodu a o rok později do Boršic u Blatnice, kde zůstal až do své smrti, tedy 33 let! Působil zde nejen jako duchovní správce, ale také jako exercitátor a vyhledávaný zpovědník. Zemřel 17. 3. 2001 ve Slavičíně, pohřben byl 23. 3. 2001 v Uherském Brodě. 

 

P. Miroslav Vašina SDB

Narodil se 12. 10. 1928 v Bánově, ale brzy se s rodiči přestěhovali do Vysokého Mýta. Po válce nastoupil k salesiánům. Po rozpuštění řádů v roce 1950 tajně studoval teologii a někdy mezi lety 1960–66 přijal tajně kněžské svěcení z rukou salesiánského biskupa Štěpána Trochty. V roce 1966 emigroval. Bylo to při zájezdu do Polska, jehož součástí byla projížďka lodí po moři. P. Miroslav vyskočil z lodi a podařilo se mu doplavat do Švédska. Odtud se dostal do Německa a pak k salesiánům do Itálie. V Turíně dokončil teologická studia a toužil jet na misie do Indie. To se nepodařilo, a tak působil mezi exulanty v Padricianu a později v Terstu. Dne 21. listopadu 1971 jel autem spolu s dalším knězem a sociální pracovnicí. Na silnici u Domodossoly blízko Navary auto dostalo smyk a všichni cestující zemřeli. P. Miroslav Vašina je pohřben v italském Terstu.

P. Josef Beníček

Narozen 9. 2. 1962 v Uherském Hradišti, vyrůstal v Suché Lozi. Protože olomoucká arcidiecéze neměla biskupa, přijal 20. 2. 1988 jáhenské svěcení z rukou banskobystrického biskupa Jozefa Ferance v Olomouci a 25. 6. 1988 byl v téže katedrále vysvěcen na kněze pražským světícím biskupem ThDr. Antonínem Liškou, CSsR. Primici slavil 3. července 1988 v Bánově. Jako kaplan působil v Holešově. Od roku 1989 byl administrátorem v Pustiměři. V letech 1990-1994 absolvoval postgraduální studium na Papežské Gregoriánské Univerzitě a Papežském Orientálním Institutu v Římě. Od roku 1995 je farářem v Pustiměři, administrátorem v Drysicích, Podivicích a od roku 2021 i v Topolanech.

 

P. František Beníček

Narozen 13. 11. 1969 v Uherském Hradišti, vyrůstal v Suché Lozi a v Uherském Brodě. Jáhenské svěcení přijal 26. 6. 1993 a působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na kněze byl vysvěcen 18. 6. 1994 v Olomouci, primici slavil 19. 6. 1994 v Uherském Brodě. Kněžskou službu vykonával nejprve jako kaplan v Luhačovicích, poté působil jako administrátor ve Šternberku, dále ve farnostech Chropyně, Břest, Kyselovice, a dne 1. 7. 2006 byl jmenován administrátorem a následně farářem farností Hustopeče nad Bečvou, Bělotín, Černotín a Špičky. V roce 2001 dosáhl licenciátu kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu. Ve středu, 7. 1. 2009, tragicky zahynul v Hustopečích nad Bečvou. Pohřben byl 17. 1. 2009 v Suché Lozi.

 

P. Vojtěch Ondráček

Narozen 1. 3. 1968 v Uherském Hradišti, vyrůstal v Bánově. Kněžské svěcení přijal 18. 6. 1994 v Olomouci. Působil mimo jiné jako administrátor v Městě Albrechtice a na Velkém Ořechově.    

 

P. Miroslav Horňák

Narozen 26. 12. 1973, vyrůstal v Suché Lozi. Kněžské svěcení přijal 25. 6. 2005 v Ostravě, primici slavil 9. července 2005 v Suché Lozi. V současné době působí jako farář ve Velkých Heralticích nedaleko Opavy (diecéze Ostravsko – Opavská).  

P. Josef Biernát

Narozen 19. 7. 1989, vyrůstal v Suché Lozi. Kněžské svěcení přijal 25. 6. 2022 v Olomouci, primici slavil 2. 7. 2022 v Suché Lozi. Působil jako kaplan v Bystřici pod Hostýnem, nyní ve Zlíně při kostele sv. Filipa a Jakuba. 

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek