Římskokatolická farnost Bánov

Pořad bohoslužeb pro obce Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

13.10 10:30

Bánov 28. neděle v mezidobí  Za † Václava NOVÁKA, manželku Albínu, dceru Františku, zetě Josefa a dar zdraví živé rodině

Neděle

13.10 09:00

Bystřice 28. neděle v mezidobí Za † Josefa MATUCHU, manželku, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Neděle

13.10 07:30

Suchá Loz 28. neděle v mezidobí Za † rodiče Františku a Eduarda VELECKÉ, syna Františka, Vladimíra Ryšávku a rodinu Veleckou a Zajdovu, dar zdraví a ochranu P. Marie živé rodině

Sobota

12.10 18:00

Bánov Za † Josefa VELECKÉHO, manželku, dceru, dvoje rod., Václava Kočicu, dar zdraví a Boží ochranu živé rodině 

Sobota

12.10 11:00

Suchá Loz

Křest: Lenka Anežka ČECHOVSKÁ a Adriana MAHDALOVÁ

 

Pátek

11.10 18:30

Bánov Památka sv. Jana XXIII., papeže Za Jaroslava VELECKÉHO, rodiče a nemocnou osobu

Čtvrtek

10.10 18:30

Suchá Loz Za živou a † rodinu BORÝSKOVU a HORŇÁKOVU a na poděkování P. Bohu za 30 let společného života

Středa

9.10 18:30

Bystřice Mše sv. 

Úterý

8.10 06:45

Pondělí

7.10 18:30

Bánov Památka Panny Marie Růžencové Za † Jarmilu a Aloise HASOŇOVY, dvoje rodiče, syna Zdeňka s manželkou, dar zdraví a Boží ochranu živé rodině

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek