Římskokatolická farnost Bánov

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI BÁNOV – 2019

ČERVENEC–PROSINEC

Pátek 5. 7. Národní pouť - Velehrad

Pátek 5. 7. Pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje - Bá

Neděle 14. 7. Posvěcení kostela - Bá /10.00/ + Memoriál /Farní zahrada/

Neděle 28. 7. 3. Prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek /15.00/

                                                                  

Neděle 18. 8. Pouť do Kopců - By /10.00/ + Pouť včelařů

Sobota 24. 8. Výročí posvěcení kostela /20let/- Slavnostní mše sv. - SL /10.00/

Neděle 25. 8. Výročí posvěcení kostela /20let/- Slavnostní mše sv. - SL /10.00/

                                                                  

Neděle 1. 9. Žehnání dětem před začátkem škol. roku + Farní diskotéka

Čtvrtek 12. 9. Adorační den - SL

Pátek 13. 9. Pastorační rada

Neděle 15. 9. Patrocinum kostela sv. Ludmily – SL /10.00/ + za úrodu

Neděle 22. 9. Mše sv. za úrodu

                                                                  

Neděle 20. 10. Misijní neděle

Neděle 27. 10. Hubertská mše sv. - SL

 

Pátek 1. 11. Slavnost Všech svatých; Adorační den – Bá

Sobota 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Neděle 3. 11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově – By, SL, Bá

Sobota 9. 11. Svatomartinské hody – Bá /17.00/

Neděle 10. 11. Svatomartinské hody – Bá /10.30/

Pondělí 11. – středa 13. 11. Národní pouť do Říma

Neděle 17. 11. Posvěcení kaple – By /9.00/

 

Úterý 3. 12. Mikulášská - SL

Středa 4. 12. Mikulášská - By

Pátek 6. 12. Mikulášská - Bá

Neděle 15. 12. Společné udílení svátosti nemocných

Úterý 24. 12. Vánoční bohoslužba pro děti – Bá /14.00/

Úterý 24. 12. Půlnoční – SL /21.00/, Bá /23.00/

Neděle 29. 12. Vánoční koncert Bánov /15.00/

 

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI BÁNOV – 2020

LEDEN–ČERVEN

Sobota 4. ledna: Tříkrálová sbírka

Neděle 5. ledna: Živý betlém – Suchá Loz

Neděle 19. ledna: Společní setkání obcí farnosti v Suché Lozi

 

Neděle 2. února: Hromnice – představení dětí k 1. sv. přijímání

Pondělí 3. února: Svatoblažejské požehnání – Bá

Středa 5. února: Svatoblažejské požehnání – By

Čtvrtek 6. února: Svatoblažejské požehnání – SL

Sobota 15. února: Děkanátní krojovaný ples

Středa 26. února: Popeleční středa

 

Čtvrtek 19. března: Patrocinium kaple Bystřice

Pátek 28. března: Pastorační rada

 

Čtvrtek 9. dubna: Zelený čtvrtek

Pátek 10. dubna: Velký pátek; Křížová cesta na Skalu – Bá /14.00/

Sobota 11. dubna: Bílá sobota

Neděle 12. dubna: Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí 13. dubna: Velikonoční pondělí

Sobota 18. dubna: Farní „velikonoční“ ples – Bystřice

Neděle 19. dubna: Neděle Božího milosrdenství – SL 14.30 Koncert schol

 

Pátek 8. května: patrocinium kaple P. Marie, prostřednice všech milostí (SL)

Úterý 19. května: Pouť farnosti na sv. Hostýn

Čtvrtek 21. května: Nanebevstoupení Páně

Pátek 22. – So 23. května: Čtení Bible 24hod. – SL

Neděle 24. května: První sv. přijímání – By /9.00/; Bá /10.30/

Neděle 31. května: První sv. přijímání – SL /10.30/

 

Středa 10. června: Slavnost Těla a Krve Páně – By /17.00/

Čtvrtek 11. června: Slavnost Těla a Krve Páně – SL /17.00/

Sobota 13. června: Slavnost Těla a Krve Páně - Bá /17.00/

Neděle 21. června: Farní den – SL /11.00/

Neděle 28. června: Pouť ke kapli sv. Petra a Pavla v Losoch – SL

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek