Římskokatolická farnost Bánov

Svátost manželství 

„'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mk 10,7 – 9)

Manželství vzniká vědomým a dobrovolným slibem muže a ženy. Dnes je zákonem umožněno uzavřít církevní sňatek bez předchozího sezdání na úřadě. Je k tomu zapotřebí, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný.

Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve. Manželství vytváří výlučný a nerozlučný svazek muže a ženy (manželské pouto). Skrze manželský slib se vzájemně přijímají a dávají, aby se stali “jedním člověkem“. Církevní sňatek se uzavírá v kostele.

Svatbu domluvíte na faře, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné. Je dobré, pokud přijdete minimálně 3 měsíce předem. V rámci přípravy na svatbu zpravidla probíhají 4 setkání na Centru pro rodinu (s manželskými páry) a 4 setkání na faře (včetně nácviku v kostele) s knězem. Nejbližší Centrum pro rodinu je v Uherském Brodě https://www.uhersky-brod.dcpr.cz/ Na tomto odkaze se také můžete přihlásit na jednotlivá setkání. Přípravu lze po dohodě absolvovat i jinde.

Pokud žádný ze snoubenců nemá bydliště ve farnosti oddavek, je potřebný souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich

V případě, že katolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný – nemůže přistupovat ke svátostem (to platí i v případě, že spolu muž se ženou žijí bez sezdání). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost toto manželství církevně zplatnit.

Více informací je na webu https://www.manzelstvi.cz/

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek