Římskokatolická farnost Bánov

Primiční mše svatá Josefa Biernáta


2. července 2022, kostel sv. Ludmily Suchá Loz


PODĚKOVÁNÍ

Při mši svaté jsme děkovali Pánu Bohu, nyní chci poděkovat Vám. 

Na první místě děkuji své blízké i širší rodině. 
Mamince a tatínkovi za to, že mě chtěli, že mi dali život a snažili se mě vychovat jak nejlíp uměli. 
A taky děkuji své sestře Aničce za důvěrný vztah, který máme.

Děkuji Vám, kteří jste se celí dali Pánu – řeholní sestry, otcové kněží, bratři jáhni a bohoslovci. 
Za Vaši obětavou službu, kterou jsem mnohokrát pocítil. A také za Váš příklad naplněného života. 
Zasloužili byste si, abych Vám poděkoval každému zvlášť. Ale aspoň zástupně poděkuji hlavním koncelebrantům. 

Otci Petru Bulvasovi děkuji od té doby, co tu byl farář, za jeho otevřené srdce, dveře i ledničku.
Otci Lukáši Jamborovi za životní přátelství, za kázání a taky za to, že udělal legendu z vtipu o koníkovi, 
který vlastně vůbec není vtipný.
Otci Jiřímu Pospíšilovi za příklad síly klidu a ticha a že mě naučil používat slova výhrn a hegešvér.
Otci Petru Vrbackému za duchovní i lidskou formaci v teologickém konviktu i potom a také za to, že jsem se  díky němu přesvědčil o tom, 
že i měšťák z Brna může být docela fajn kněz :-).
Otci Petru Káňovi za nádherný společný rok na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a za to, že mě naučil, 
že pro správnou věc je někdy třeba se i rozčílit.
Otci Jiřímu Putalovi za jeho naslouchající srdce pastýře, důvěru a pravidlo nedělní kávy mezi 2. a 3. mší svatou.

Upřímně děkuji také svým učitelům, spolužákům, studentům, představeným konviktu a kněžského semináře, spolupracovníkům a přátelům, se kterými kratší či delší dobu jdu životem.
Speciálně v této chvíli moc děkuji Vám, kteří se podílíte na přípravě primice: 
Farníkům a obecním úřadům z Bystřice pod Lopeníkem, Bánova a Suché Loze.
Mým skautským bratrům a sestrám.
Plkotnicím a dalším folkloristům, hasičům, nohejbalistům,
Dobrovolníkům, kteří se starají o výzdobu, jídlo, úklid a organizační zajištění.
Ministrantům, kostelníkům, schole farní i z AGčka, dechovce a cimbálovce.
Firemním sponzorům.
Pracovníkům TV Noe za zprostředkování přenosu.
A všem, které jsem nejmenoval, ale oni ví. A hlavně - Pán Bůh o nich ví.

Na závěr chci opět zástupně za ty všechny poděkovat jednomu člověku, který téměř před rokem souhlasil s tím, 
že bude mým koordinátorem primice a on i jeho rodina nesli na svých bedrech tuto tíhu. 
Martine, z celého srdce Ti upřímně děkuji. Přál bych všem tady takové spolupracovníky, jako jsi Ty.


P. Josef Biernát

Rodák ze Suché Loze.

Josef Biernat.jpg

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek