Římskokatolická farnost Bánov

Pravidla pro bohoslužby od 26.dubna 2021


Od pondělí 26. dubna 2021 vstoupilo v platnost Mimořádné opatření vlády, které jako „podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb.“ stanoví: „každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) … koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce." Tj. není omezen počet účastníků bohoslužby za předpokladu rozestupů a končí zákaz zpěvu při bohoslužbách.

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek