Římskokatolická farnost Bánov

Aktuality-články

 • 27 Led 2022

  KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ – MODLITBA ŽALMŮ | Aktuality-články

  Dá-li Pán, v sobotu 25. 6. 2022 přijme v Olomouci kněžské svěcení jáhen Josef Biernát ze Suché Loze. Ve čtvrtek 27. ledna 2022 je to do kněžského svěcení přesně 150 dnů.

 • 04 Čec 2021

  Pomoc postiženým tornádem | Aktuality-články

  elké poděkování všem dárcům! Ve sbírce v neděli 4. 7. 2021 a na darech jste věnovali na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě celkem 137.000 Kč. 

 • 26 Dub 2021

  Pravidla pro bohoslužby od 26.dubna 2021 | Aktuality-články

  Od pondělí 26. dubna 2021 vstoupilo v platnost Mimořádné opatření vlády, které jako „podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb.“ stanoví: „každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) … koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce." Tj. není omezen počet účastníků bohoslužby za předpokladu rozestupů a končí zákaz zpěvu při bohoslužbách.

 • 30 Bře 2021

  Pouť Suchá Loz - Tetín - Tours 2021 | Aktuality-články

  Pěší putování ke sv. Ludmile V letošním roce si připomínáme 1100 let od úmrtí sv. Ludmily. V této souvislosti mne velmi lákala pouť na Tetín, kde sv. Ludmila zemřela. Protože ale žijeme v době „covidové“, asi to letos nebude možné. Přesto bych vás rád pozval na jakési „virtuální společné putování“ ze Suché Loze až na Tetín ve středních Čechách. Probíhalo by od 1. dubna 2021 (Zelený čtvrtek) do 11. dubna 2021 (neděle Božího milosrdenství). Do putování se může zapojit každý (jednotlivec, dvojice, skupina, případně rodina), kdo v uvedené době půjde na nějakou vycházku / výšlap. Počet kilometrů, který ujde (ujdou) nahlásíte co nejdříve na mailovou adresu eva.gaz78@gmail.com Můžete také poslat fotku z výšlapu. Protože se jedná o pouť, měli byste se během cesty aspoň kratičce pomodlit, nebo něco zazpívat


SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek